ĮGYVENDINKIM VAIKŲ SVAJONES – 1,2 PROCENTŲ PARAMA

Nuoširdus Ačiū, visiems, kurie pervedė 1,2% savo pajamų mokestį ir taip parėmė mūsų įstaigą. Malonu, kad skirdami savo paramą ir labdarą, Jūs prisidedate prie lopšelio-darželio tobulinimo: vaikų ugdymo(-si) sąlygų gerinimo, priemonių ir būtino inventoriaus įsigijimo. Išsamesnė informacija patalpinta skelbimų lentose  kiekvienoje grupėje.

Ir toliau kviečiame ir maloniai prašome pasinaudoti proga ir paremti mūsų ikimokyklinę ugdymo įstaigą. Skirdami labdarą lopšeliui-darželiui, nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos būtų išskaičiuotos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio ir pervestos lopšeliui-darželiui. Gauti pinigai galėtų būti panaudoti patalpų remontui, vaikų baldų, kompiuterių, knygų pirkimui.

Kaip Jūs galėtumėte tai padaryti? 

Rekvizitai prašymams dėl 1,2% pajamų mokesčio pervedimo
Paramos gavėjas: Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis‘‘
Įstaigos kodas: 190017267
Įstaigos adresas: Vytenio g. 41, LT-03208, Vilnius
Banko sąskaita:   LT 137044060004094040
Bankas: SEB
VMI informacija tel. 1882. (visos taisyklės deklaravimas.vmi.lt).