APIE MUS

atsisiųsti

Steigėjas: Vilniaus miesto Savivaldybės taryba.

Teisinė forma: Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
Ugdymo kalba  – lietuvių.
Ugdymo forma – dieninė.
Pagrindinės veiklos rūšys – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
Lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ nustatyta 5 dienų darbo savaitė.
Įstaiga dirba 12 val. režimu:  nuo 6.30 iki 18.30 val.

Lopšelyje-darželyje vaikai ugdomi nuo pusantrų iki šešerių metų amžiaus.

Veikia šešios grupės:
2 – ankstyvojo amžiaus grupės (nuo 1,5 iki 3 metų)
4 – ikimokyklinio ugdymo grupės (nuo 2 iki 6 metų) .

Įstaigoje yra muzikos salė meninio ugdymo pedagogė kartu su grupių pedagogėmis organizuoja pramogas, vakarones, kalendorines šventes. Rūpinasi, kad vaikai būtų ugdomi estetiškoje, meninėje aplinkoje.

Grupėse yra veiklos kampeliai vaikų kompetencijoms ugdytis.

Vyksta rytinė ir popietinė ugdomoji veikla grupėse, muzikos ir kūno kultūros valandėlės salėje.