Darželio atributika

Vilniaus lopšelio – darželio „Šnekutis“ himnas 

Į „Šnekutį“ į darželį
Net mažyliai žino kelią,
Nes jame gražu ir miela
Daug linksmumo, žaidimėlių, 

Pažiūrėkit kiek daržely
Boružėlių ir Drugelių.
Paklausykit jų balselių
Šiandien skambančioj dainelėj.

Žaidžia, maukia čia Kačiukai,
Didesni ir mažučiukai.
O tenai – štai Pelėdžiukai
Jau dainuoja – džiuku, džiuku. 

Ir viščiukai – cypu, cypu –
Neišlakstė nenukrypo.
Nuo suskambusios dainelės
Ir net ėmė plot sparneliais. 

(Eduardas Drėgna)