Civilinės saugos funkcinės pratybos

2018 m. rugsėjo 18 d. 10.30 val. Vilniaus lopšelyje – darželyje „Šnekutis“ vyko civilinės saugos funkcinės pratybos. Dalyvavo visi darželio vaikai ir pedagogai. Civilinės saugos pratybų tikslas – praktiškai atlikti ugdytinių ir darbuotojų evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti darželio bendruomenę, kaip elgtis  kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms.

Pratyboms buvo tinkamai pasiruošta, kadangi darželio bendruomenė apie vyksiančias pratybas buvo informuota iš anksto. Pratybų metu gaisro židinį imitavo pirmo aukšto koridoriuje paleisti dūmai. Suskambėjęs įspėjamasis pavojaus signalas pranešė visiems apie gaisro pavojų, buvo pradėta evakuacija. Pratybos parodė, kad darželio bendruomenė yra organizuota, kilus pavojui geba tikslingai vykdyti nurodymus, yra vieninga ir darni.

Tikimės, kad civilinės saugos pratybos turėjo naudos ugdytiniams ir pedagogams, bei visam darželio personalui. Visi turėjo galimybę atnaujinti civilinės saugos žinias bei prisiminti kaip reikia elgtis evakuacijos metu.