Fizinis lavinimas

Fizinis lavinimas – tai rūpinimasis jaunos, besiformuojančios asmenybės raida, sveikata, taip pat reikšmingų judėjimo įgūdžių formavimas ir plėtojimas. Jo tikslas išugdyti sveiką, stiprų ,ištvermingą, tinkamai fiziškai išsivysčiusį žmogų, bei stiprinti jo sveikatą. Kaitaliojant protinį ir fizinį darbą, sudaromos palankesnės sąlygos protinei raidai, nes nuo žmogaus sveikatos nemažai priklauso ir jo protinė veikla, kuri reikalauja daug energijos ir ištvermės. Fizinis lavinimas formuoja ryžtingumą, drąsą, gebėjimą nugalėti kliūtis. Judėjime lavinama motoriką, tobulinama judesių koordinaciją. fizinis lavinimas padeda suprasti ir formuoti žmogaus gražius judesius ir išvaizdą. Vilniaus lopšelis – darželis „Šnekutis“ džiaugiasi turėdamas naują fizinio lavinimo mokytoją Vitalijų, kuris kūrybingai, novatoriškai organizuoja fizinio lavinimo užsiėmimus ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikams.