Gerb. Tėveliai

Gerb. Tėveliai,

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a)“.  Gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. Todėl   medicininės pažymos formos Nr. 094/a į darželį pristatyti NEREIKIA.

Šiuo metu prašome dėl ligos  pateikti tėvų pateisinimą raštu vaiko ligos atveju (rašto formą prisegame) ir pristatyti pirmą dieną po ligos. 

Tėvų prašymo dėl ligos pateisinimo pavyzdys Skaityti čia

___________________________________________________________________________

Gerb. Tėveliai, Vilniaus lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ organizuojami mokymai skirti tėvams.

Rugsėjo 12 d. 17.30 val.darželio salėje Vaikų saugumas kibernetinėje erdvėje“. 

Kviečiame TĖVUS dalyvauti paskaitoje „Smurto prevencija: kaip padėti vaikams apsisaugoti nuo smurto“ (trukmė – 2 val.), Rugsėjo 16 d. 17.00 val. darželio salėje.

___________________________________________________________________________

Naujokų Tėvelių susirinkimas planuojamas 2019 m. rugpjūčio 29 d. 16.30 val. 

Dalyvavimas būtinas. Susirinkimas vyks lopšelio-darželio

„Šnekutis“ muzikos salėje.