Drugeliai

Kas  „Šnekutyje“  gyvena,

Ir svajoja, ir plevena?

Žaidžia, šoka ir dainuoja

Šypsenėles dovanoja?

Dar gražiai visi draugauja

Po žinių šalis keliauja

Daug mažų, tyrų širdelių

Ir šviesių, smalsių akelių.

Tai „Drugeliai“ čia skrajoja

Ir visiems linksmai mojuoja!

   Grupėje dirba mokytojos  Rima ir Anžela, mokytojos padėjėja Olga

„Drugelių“ grupę lanko 20 ketverių metų vaikai. Šiais metais daugiau dėmesio skirsime savitvarkos ir higienos įgūdžių formavimui, sakytinės ir rašytinės kalbos, bendravimo su bendraamžiais ugdymui.

Įgyvendinsime grupės projektą „Svečiuose – pasaka“