Boružėlių

Grupės šūkis:

„Esam drąsūs, stiprūs ir linksmi“

„Boružėlių“ grupės pasisveikinimas:

Žiūrėk saulutė kiekvieną rytą

Aukštyn pakyla virš debesų.

Mus žaisti kviečia,

Nes mūsų žemėje šviesu.

Boružiukai mes maži

Susirinkom čia visi,

Žaidžiam, krykščiam, išdykaujam

Ir visi gražiai draugaujam.

Vaikas gerai jaučiasi ten, kur draugiška aplinka, kur mylimi ir gerbiami visi dideli ir maži, kur palaikomi glaudūs ryšiai su draugais ir šeima.