Viščiukai

„Viščiukų“ grupė – tai ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo grupė (1,5-3 m. vaikai). Todėl didelis dėmesys skiriamas kasdienio gyvenimo įgūdžių ir gebėjimų ugdymui, vaikų kalbinio bendravimo skatinimui, žodyno turtinimui, smulkiosios motorikos lavinimui, savarankiškumui, pasitikėjimo savimi ugdymui, džiaugsmingiems vaikų atradimams. Šiais tikslais siekiama, kad vaikas augtų sėkmingai bendraujantis, kuriantis, smalsus, orus, sveikas

Mes ,,Viščiukai“,
mes darželyje mažiausi.
Kas rytelį, kas rytelį
Skubam bėgam į darželį.
Mums patinka čia dainuoti
Piešti, šokti ir bėgioti.
Turim grupėj daug draugų
Ir visiems labai smagu.