Kiti dokumentai

Ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir mokesčio už darželį lengvatų taikymo ir lengvatas patvirtinančio pateikimo tvarkos aprašas

Darbuotojų bendravimo ir etikos taisyklės

Įtampa darbe mažinančių priemonių nustatymo tvarkos aprašas

Psichologinio smurto ir mobingo politika

Lygių galimybių politoka ir jos įgyvendinimo programa

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas

Beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas

Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo tvarka