KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA – Peržiūrėti dokumentą

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas patvirtintas
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537

Kaip pranešti apie korupciją