Nuorodos

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0

Švietimą reglamentuojantys teisės aktai ir kita svarbi informacija
www.smm.lt

Miesto aktualijos, informacija apie ikimokyklines įstaigas
www.vilnius.lt

Aktuali informacija apie ikimokyklinį ugdymą
www.ikimokyklinis.lt