Logopedas

Įstaigoje dirba logopedė: Lina. 

Lina – aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo – metodininko kvalifikacinė kategorija. 

LOGOPEDO VEIKLA DARŽELYJE

  • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. 

  • Visapusiškai tiria vaiko kalbą: tartį, žodyną, kalbos gramatinę sandarą, rišliąją kalbą.

  • Dirba su vaikais individualiai ar mažomis grupelėmis taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.

  • Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

  • Konsultuoja vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, tėvelius, auklėtojus.

Logopedo darbo tikslas – laiku nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir vaikų tėveliais, juos įveikti.

APIE SPECIALIUOSIUS UGDYMOSI POREIKIUS