Meninio ugdymo pedagogas

Meninio ugdymo pedagogė – Rita Barkovskienė.

Socialinis pedagogas – Aurelija Zacharevičienė

Kūno kultūros pedagogas – Visvaldas Gumbis (karo tarnyboje)

Psichologas – Inga Budraitienė (vaiko priežiūros atostogose)