Psichologo paslaugos

Lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ dirba psichologė Vaida Kašubienė vaidapsichologe@gmail.com arba tel. 861262636

PSICHOLOGO VEIKLA LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas.
 • Padeda sudaryti individualų pagalbos vaikui planą.
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą natūralioje aplinkoje ( grupėje ir lauke), atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus.
 • Esant poreikiui, vertina vaiko galias ir sunkumus, raidos ir asmenybės ypatumus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 • Veda socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą, veda pozityvios tėvystės mokymus tėvams;
 • Vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones.
 • Bendradarbiauja su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija, sprendžiant vaikų psichologines problemas, ieškant tinkamų pagalbos būdų.
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Į darželio psichologą galite kreiptis:

– Kai norite pasitarti dėl vaiko emocinių ar elgesio problemų (perdėtas jautrumas, baimingumas, nerimastingumas, emocijų valdymo sunkumai, nepaklusnumas, agresyvus elgesys).
– Pastebite vaiko bendravimo sunkumus (sunku susirasti draugų, nenori ar nemoka žaisti drauge su bendraamžiais, atrodo vienišas, uždaras, drovus, stokoja pasitikėjimo savimi).
– Kuomet kyla adaptacijos sunkumų (vargina sunkūs rytiniai atsiskyrimai, dažnos ligos ir atkryčiai, įvairūs streso simptomai).
– Vaikui išgyvenant krizinius – traumuojančius įvykius (artimo šeimos nario netektis, tėvų skyrybos, gyvenamosios vietos ar darželio pakeitimas, patirta fizinė ar psichologinė prievarta);
– Pasikeitė vaiko elgesys ir nesuprantate  elgesio pokyčių priežasčių.
– Dėl kitų klausimų, susijusių su vaiko psichologine sveikata.

 

Psichologinė pagalba lopšelyje-darželyje vaikui teikiama, kai:

 • Kreipiasi vaiko tėvai (globėjai).
 • Kreipiasi pedagogai, gavę vaiko tėvų (globėjų) sutikimą.
 • Vaikas turi specialiuosius ugdymosi poreikius ir skirti psichologo pagalbą rekomenduoja   Psichologinė pedagoginė  tarnyba.
 • Kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
 • Vaikas siunčiamas darželio Vaiko gerovės komisijos nutarimu, gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą dėl vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo.