Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“. Pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ siekiama prisiminti vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę.