SENŲJŲ TROBŲ LANGINĖS

RESPUBLIKINĖ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSAS-PARODA

„SENŲJŲ TROBŲ LANGINĖS“ 

…Sėdžiu prie langelio, žiūriu pro langelį…“ 
(lietuvių liaudies daina)