Darbuotojai

Lopšelyje – darželyje „Šnekutis“ dirba 17 pedagogų, visi pedagogai turi įgiję aukštąjį išsilavinimą. 10 pedagogai yra įgiję vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją, 3 pedagogai – ikimokyklinio ugdymo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Anželika Povilaitytė. Išsilavinimas: Edukologijos mokslų bakalauras, auklėtojos metodininkės kvalifikacinė kategorija. Švietimo įstaigų administravimo magistras. 17 metų pedagoginio darbo stažo. Tel. 8 5 2 13 04 84

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Olga Glavinska. Išsilavinimas: aukštasis universitetinis. Lopšelyje darželyje „Šnekutis“ dirba nuo 2016 10 03. Tel. 8 5 2 13 04 84