Veiklos sritys

2019 METŲ PRIORITETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTIS

  1. Pilietiškumo ugdymas pažįstant savo šalį.

  2. Sveikas maistas – sveikas vaikas.

  3. Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas.

  4. Partnerystė su šeima.

2018 METŲ PRIORITETINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS KRYPTIS

  1. Vaiko gerovės užtikrinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
  2. Pilietinių veiklų plėtojimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose švenčiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį.
  3. Pedagogų refleksija, dirbant pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą, planavimo idėjų įgyvendinimas.