Vizija, misija, filosofija

Vizija

Atvira, šiuolaikiška ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, suburianti darnią bendruomenę, užtikrinanti palankias sąlygas ugdytinių vidinių galių plėtotei, jų saviraiškai ir saviraidai.

Misija

Bendradarbiaujant su šeima ir kitomis įstaigomis kvalifikuotai teikti ikimokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą ugdymo procese, atskleidžiant vaiko prigimtines galias ir gebėjimus.

Filosofija

„…Aš visada tavo pusėje, aš esu su tavimi mintimis ir darbais, aš tau kuriu saugią aplinką – tai reiškia, kad nubrėžiu ribas, kurios atitinka tavo amžių ir kultūrinį kontekstą, tam, kad būtum saugus, kad jaustumeisi mylimas ir galėtum skleisti savo unikalų, vienintelį ir man dar nepažįstamą asmenį – save…“