Nuostatai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ NUOSTATAI  – Peržiūrėti dokumentą

STRATEGINIS PLANAS  – Peržiūrėti dokumentą

METINIS VEIKLOS PLANAS  – Peržiūrėti dokumentą

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „ŠNEKUČIO TAUŠKUČIAI“Peržiūrėti dokumentą

SOCIALINIO – EMOCINIO UGDYMP PROGRAMA „DRAMBLYS“ Peržiūrėti dokumentą

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „JUDU KRUTU – SVEIKAI GYVENU“   – Peržiūrėti dokumentą