Darželio direktorė

DIREKTORĖ – JOVITA GRITĖNIENĖ                                                                        el.paštas:

direktore@snekutis.vilnius.lm.lt   

rastine@snekutis.vilnius.lm.lt

Telefonas: (8-5) 213 0484

IŠSILAVINIMAS

Institucija, mokymosi laikotarpis Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Lietuvos Edukologijos Universitetas, 2010-2012 m. Edukologijos magistras (švietimo vadyba).
Vilniaus pedagoginis universitetas, 1992-1997 m. Ikimokyklinio ugdymo pedagogo, vaikų darželio muzikos mokytojo kvalifikacija (ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir psichologija).

KVALIFIKACIJA

Mokytojo kvalifikacinė kategorija – meninio ugdymo mokytoja metodininkė, vyresnioji auklėtoja.

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DIREKTORIAUS EINAMŲJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI, VERTINIMO RODIKLIAI Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DIREKTORIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA, 2019 M. VEIKLOS UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI, VERTINIMO RODIKLIAI Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DIREKTORIAUS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA, 2020 M. VEIKLOS UŽDUOTYS, SIEKTINI REZULTATAI, VERTINIMO RODIKLIAI Skaityti čia