Vaikų maitinimas

ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. LAPKRIČIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-964 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

Maisto produktus tiekia: UAB „Sanitex“,  ir UAB „Handelshus“, UAB „Avanta“, UAB „Laukesta“.
Valgiaraščiai: UAB „Sanus Cibus“.

PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

PERPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

 

VASAROS INTEGRACINIS VALGIARAŠTIS

VASAROS INTEGRACINIS VALGIARAŠTIS_1