Planavimo dokumentai

STRATEGINIS ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAS 2018-2022 m.

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ METINĖS VEIKLOS PLANAS 2019 m. – 

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ METINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „ŠNEKUČIO TAUŠKUČIAI“ – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMĄ ATLIEKA REMDAMASIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠU 

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI  – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ VAIKO LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS – Peržiūrėti dokumentą

 

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas