Planavimo dokumentai

STRATEGINIS ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANAS 2018-2022 m.

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ METINĖS VEIKLOS PLANAS 2019 m. – 

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ METINĖS VEIKLOS PLANAS 2018 m. – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „ŠNEKUČIO TAUŠKUČIAI“ – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS – Skaityti čia

METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO NUOSTATAI  – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO -DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA „Judu krutu – sveikai gyvenu“ – Skaityti čia

Daugiau informacijos apie ikimokyklinio ugdymo organizavimą galite rasti čia: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas