Vadovo metinės užduotys, ataskaita

Vadovo metinė veiklos ataskaita ir užduotys 2022 m.

Vadovo metinė veiklos ataskaita ir užduotys 2021 m.

Vadovo metinė veiklos ataskaita ir užduotys 2020 m.

Vadovo metinė veiklos ataskaita ir užduotys 2019 m.

Vadovo metinės veiklos užduotys 2018 m.