Pareiginiai nuostatai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS –  Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ TECHNINIŲ (IT) MOKYMO PRIEMONIŲ SPECIALISTAS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“  VIRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ VALYTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ SARGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ PASTATŲ PRIŽIŪRĖTOJO – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ AUKLĖTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ KIEMSARGIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ SOCIALINIO PEDAGOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ MOKYTOJO, DIRBANČIO PAGAL IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, PADĖJĖJAS (SPECIALIŲJŲ UGDYMO POREIKIŲ TURINTIEMS VAIKAMS) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS –Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ NEFORMALIOJO UGDYMO PEDAGOGO (FIZINIAM LAVINIMUI) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ SANDĖLININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ LOGOPEDO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS – Skaityti čia